© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken. All Rights Reserved.
Webontwerp Eagle Webdesign 06 37437543
PRIVACYVERKLARING PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT Het Netwerk Cultuursensitief Werken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het Netwerk Cultuursensitief Werken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het Netwerk Cultuursensitief Werken verstrekt. Het Netwerk Cultuursensitief Werken kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres WAAROM HET NETWERK CULTUURSENSITIEF WERKEN GEGEVENS NODIG HEEFT Het Netwerk Cultuursensitief Werken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Het Netwerk Cultuursensitief Werken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht. HOE LANG HET NETWERK CULTUURSENSITIEF WERKENGEGEVENS BEWAART Het Netwerk Cultuursensitief Werken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. DELEN MET ANDEREN Het Netwerk Cultuursensitief Werken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van Het Netwerk Cultuursensitief Werken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Netwerk Cultuursensitief Werken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl. Het Netwerk Cultuursensitief Werken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGEN Het Netwerk Cultuursensitief Werken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Netwerk Cultuursensitief Werken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het Netwerk Cultuursensitief Werken op via info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl. www.cultuursensitiefwerken.nl is een website van het Netwerk Cultuursensitief Werken . Het Netwerk Cultuursensitief Werken is als volgt te bereiken: Telefoon:024-3231402 E-mailadres:info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl
© Copyright Netwerk Cultuursensitief Werken
Made by Eagle Webdesign 06 37437543
PRIVACYVERKLARING PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT Het Netwerk Cultuursensitief Werken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het Netwerk Cultuursensitief Werken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het Netwerk Cultuursensitief Werken verstrekt. Het Netwerk Cultuursensitief Werken kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres WAAROM HET NETWERK CULTUURSENSITIEF WERKEN GEGEVENS NODIG HEEFT Het Netwerk Cultuursensitief Werken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Het Netwerk Cultuursensitief Werken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht. HOE LANG HET NETWERK CULTUURSENSITIEF WERKENGEGEVENS BEWAART Het Netwerk Cultuursensitief Werken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. DELEN MET ANDEREN Het Netwerk Cultuursensitief Werken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van Het Netwerk Cultuursensitief Werken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Netwerk Cultuursensitief Werken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl. Het Netwerk Cultuursensitief Werkenzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. BEVEILIGEN Het Netwerk Cultuursensitief Werken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Netwerk Cultuursensitief Werken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Netwerk Cultuursensitief Werken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het Netwerk Cultuursensitief Werken op via info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl. www.cultuursensitiefwerken.nl is een website van het Netwerk Cultuursensitief Werken . Het Netwerk Cultuursensitief Werken is als volgt te bereiken: Telefoon:024-3231402 E-mailadres:info@netwerkcultuursensitiefwerken.nl